Ravnedalen Live elsker bærekraft:

Pop og planet, før penger og popularitet

I disse dager handler alt om penger og popularitet. Vi har et annet syn på det.

Det handler om å være så fri som mulig, danse, henge med venner og familie (for dem som har det), nyte late dager og mestre livet – hva enn dét innebærer.

Ravnedalen Live låner en av de vakreste scenene i verden. Vi føler oss veldig heldige som har fått muligheten til å bruke naturen som bakteppe. Vi jobber etter strenge retningslinjer for å styrke både de lokale og mer globale ressursene når vi arrangerer festival.

Vi tar de globale endringene på alvor og gjennomfører en grønn omstilling. Det grønne skiftet er i følge definisjonen til FNs klimapanel, IPCC, å endre de fundamentale egenskapene til et system, inkludert strukturer og institusjoner, infrastruktur, regelverk, samt holdninger og praksiser, livsstil, politikk og maktforhold. Wow. Stort og ullent.

Utfordringene menneskeheten står overfor tårner seg opp. Miljøkrise – best illustrert ved den enorme plastforsøplingen som kommer inn i de økologiske kretsløpene. Naturkrise – den massive bruken av areal som fordriver stadig mer av livsgrunnlaget. Befolkningskrise – vi er 8 milliarder mennesker og vi vokser. Klimakrise – konsentrasjonen av co2 i atmosfæren ligger på 411ppm. Det tilsvarer nivået fra Pliocen, en tid da temperaturen lå 2-3C over nåtidens og havnivået var 10-20 meter høyere. Pandemi – WHO advarer mot at det vil komme flere av dem. Antibiotikakrise – lite bærekraftig bruk har ført til resistens. 

Som om ikke dette er nok, ser det ut til at vi står i en sjette masseutryddelse. IPBES advarer mot at 1 million arter kan gå tapt innen noen tiår. Den lineære økonomien tømmer kloden for ressurser, produserer enorme mengder avfall og fortrenger dyre- og planteliv til fordel for ressursutvinning og menneskelig arealbruk.

I 2022 gjorde vi et stort stykke arbeid, men vi er langt ifra å ha reell bærekraftig praksis. Vi kuttet restavfallet med 80 % og var så sirkulære som vi klarte. I år skal vi bli enda bedre. For festivalen, for fellesskapet og for alt som lever på planeten. Helst uten at publikum merker så stor forskjell, annet enn at området er renere, folk er blidere, den lokale økonomien styrkes og maten smaker bedre.

Det er kort sagt skikkelig sexy å bry seg. Pop og planet, før penger og popularitet. ♥️🤘♥️

P.S. Sjekk gjerne ut bærekraftrapporten vår fra 2022, bærekraftstrategien vår og rapporten vi lagde med NORCE.

Alt finansiert av oss selv (1,3 mill), Kulturrådet (400.000,-), artister (300.000,-) og Forskningsmobilisering Agder (100.000,-

Meld deg på!

Vær først ute for de beste tilbudene, ekstra innhold og ferske nyheter – meld deg på vårt nyhetsbrev!

© 2023 Dirty Old Town