17. - 19. JULI 2024

COPAGDER:ACT24 - vi er stolte medarrangørerer!

COPAGDER:ACT24 - vi er stolte medarrangører

Bærekraft og kultur: COPAGDER:ACT24 – vi er stolte medarrangører!  Et ambisiøst fagmiljø innen bærekraft og kultur har samlet seg til felles løft for fremtidig verdiskaping, drømmeverksteder og sterke lokale økonomiske kretsløp.

På COPAGDER: ACT24, presenteres innspill til standarder, nye krav og insentiver. Vi løfter frontløpere og lærer av hverandre. Gjennom to dager skal vi ha foredrag, panelsamtaler, workshops og diskusjoner som leder oss videre til bærekraftig handling. Tradisjonen tro avslutter vi med en skikkelig fest.


COPAGDER er for kulturarbeidere, kunstnere, digitalhoder, kulturinteresserte fagfolk med hjerte for bærekraft, eksperter på bærekraftig omstilling, kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater, næringsaktører, organisasjoner, studenter og representanter for hele verdikjeden innen kunst- og kulturproduksjon.

Det hele foregår i Kristiansand hos samarbeidspartner Clarion Ernst Hotel. 

Du er invitert til å være med!

COPAGDER: ACT24 er i regi av Arena for BærekraftMusikkontoret SØRFAgder KunstsenterSørnorsk JazzsenterSørnorsk FilmsenterScenekunst SørNorsk Forfattersentrum SørlandetBølgen BærekraftsenterNatural StateHovedorganisasjonen VirkeNOKU (Norsk Kulturforum)NKA (Norske Kulturarrangører)Kristiansand Kommune og Ravnedalen Live. 

Arrangementet er støttet av Agder Fylkeskommune.

Bærekraft og kultur: COPAGDER:ACT24 – vi er stolte medarrangører!

PROGRAM

TORSDAG

12:00 Velkommen og info v/ programleder Mira Svartnes Thorsen 

Formell åpning ved leder for Kulturutvalget i Kristiansand, Tor Kristian Ludvigsen

12:05 – 12:45 Keynotes:

 • Kirsten Dunlop, CEO
 • Climate-KIC
 • Mark Lynas, journalist, forfatter og aktivist 

 

13:00 – 13:15 Hva vil vi med COPAGDER? 

Arrangørene forteller kort: Hva skal vi de neste dagene? Hvorfor? Hva vil vi med dere?

 

13:15 – 14:00 Lunsj

 

14:00 – 15:00 Hvor går pengene? Og hvordan flytter vi dem? 

10 millioner fra Kulturrom til sirkulære, bærekraftige løsninger i kulturbygg landet rundt. Hva kan vi lære av prosessen og hvilke nye virkemidler trenger vi i kunst- og kultursektoren for å komme i havn med en sosialt rettferdig omstilling? 

 • Maren Lundhaug, Prosjektleder Grønne Anskaffelser, Loforådet 
 • Nina Popperud: Kulturrom. Tor Kristian Ludvigsen: Kulturstyrets leder, Kristiansand.
 • Ordstyrer: Cathrine Barth, sirkulærøkonom-
 • Workshop med Maren Lundhaug

 

15:00 – 15:15 Pause Kaffe/Te

 

15:15 – 16:15 En ny standard for fremtidig kunst og kultur

Kunst- og kulturfeltet har ligget i front på mange felt, men vi har en vei å gå for å bli mer bærekraftige. Vi plukker opp signaler og tendenser og bærer dem inn i populærkulturen. Det er vilje i feltet til å delta i den store samfunnsdugnaden.

Kan kommuner, fylker og andre bidra med å stille høyere krav til leverandører og leietagere?

Vi presenterer feltets grønne veikart, Grønn Arrangørstandard, Green Producers Tool og EU-kommisjonens bestillingsrapport om hvordan kulturfeltet kan bidra inn i energikrisen og oversetter  tankene herfra til konkrete punkter som kan tas inn i krav og kriterier over hele landet. Fra kommuner, til styrer og bærekraftsstrategier i egen drift, kunst og virke.

 • Linnea Swensson, A Greener Festival / Det Grønne Veikartet
 • Rhiannon Edwards, Virke
 • Tonje Kaada, Øyafestivalen
 • Maren Lundhaug, Lofotrådet
 • Ordstyrer: Elizabeth Rojas, Kristiansand Kommune
 • Workshop – ledet av Maren Lundhaug

 

16:15 – 16:30 Pause

 

16.30 – 17.00 Hvilken påvirkning har oljenæringen på norsk kulturliv?

 • Foredrag ved Julie Forchhammer, Klimakultur

 

17.30 – 18.30  Workshop: Kultur og klimarettferdighet

Tema: Hvordan kan kulturfeltet bruke klimarettferdighet som fundament i sitt bærekraftsarbeid?

Fasilitert av Klimakultur.

 

17:30 – 19:30 Middag

Det er ingen fellesmiddag, men det er satt av tid til å spise. Kveldsaktivitetene er en side order. For deg som er sulten på mer.

Klokken 20 begynner et folkemøte på CB-tomta, der vi diskuterer byutvikling, kultur og handlingsrom. DJ og servering.   

 

20:00 – Folkemøte på CB-tomta, der vi diskuterer byutvikling, kultur og bærekraftig handlingsrom. DJ og servering.  

 • Einar Holthe Kleppe
 • Runar Skjerven Eggesvik
 • Linnea Swensson
 • Cathrine Barth

 

Kunstnerisk innslag – Jam Public

FREDAG

09:00 Kaffe, te

09:30 – 10:00 Lars Petter Maltby – Klimautvalget 2050 innleder og tar imot spørsmål

10:00 – 10:45 Green Touring
Are some genres of live music more sustainably than others?

Are agents and managers blocking the green efforts of venues and festivals?

Is it rock n roll to be green?

 • Ordstyrer: Rachel Ann Lewis, Dirty Old Town

 

Panel TBA

 

10:45 – 11:00  Pause

 

11:00 – 12:30 Hva er omstilling? Hvordan gjør vi det lokalt?

Nedvekst, innkjøp og kraften i nettverk. Hvordan kan vi bruke kulturfeltet til å eksperimentere i nettverk, bygge tillit lokalt og styrke de økonomiske og samfunnsmessige båndene lokalt og regionalt? Grønne regionale verdikjeder som bygger aktivitet og sirkulære kretsløp.

 • Maren Lundhaug – 15 min

 

Materialstrømanalyser som verktøy for omstilling? 

Mye av rapporteringen som brukes i dag er frivillig, udokumentert og tar mye tid. For å få på plass rammer på overordnet nivå, må vi kjenne fakta. Vi har fulgt både penger og materialer i det som skal presenteres her – det gir retning for tiltakene. 

 

 • Hege Westskog – 20 min

 

Hva er omstillling og hvordan kan vi får det til lokalt?

Omstilling kan bety mange ting. I innlegget belyses behovet for å se omstilling som mer radikale samfunnsprosesser for å oppnå klima- og miljøvennlige samfunn. Lokale myndigheter og aktører er sentrale for å oppnå omstilling. Muligheter de har og hva som skal til for å lykkes  er også et tema som innlederen berører.

 

 • Siri Haugan Holden – 15 min

 

Hva kan kulturfeltet bidra med i omstillingen? Hvordan kan vi bruke våre arenaer som testlab?

Norske Kulturarrangører representerer over 500 små og store aktører over hele Norge. Mange er veldig klare for å lete etter de sirkulære og bærekraftige løsningene.

 

12:30 – 13:15 Lunsj

 

13:15 – 14:15 Hva sier neste generasjon? 

Titusenvis av unge demonstrerte for fremtiden for noen år siden.
Barnekonvensjonen stadfester at enhver som ønsker å legge frem legitime forslag, bør ha drøftet dem med barn og unge. Denne sesjonen løfter kulturfeltet som en nøkkelarena for medvirkning fra barn og unge. Kunst og kultur kan bidra til å styrke unges kjærlighet og kjennskap til natur, og kan gi dem viktige erfaringer for klimahandling og håndtering av naturkrisen. Kulturfeltet er også en sentral arena for samarbeid mellom generasjoner. I denne samtalen og mini-workshopen utforsker vi – helt konkret –  hvordan man kan gå frem for å bruke potensialet som ligger i dialog og samhandling med de unge. 

 • Ordstyrer: Solveig Korum, Kulturtanken
 • Workshop med ungdom 

 

14:15 – 14:30 Pause

 

14:30 – 15:15 Hva nå? Hvor skal vi videre? 

Store luftslott, lokale initiativ eller midt i mellom? Hvordan kan vi som har vært tilstede på COPAGDER bidra til å redde vår egen fremtid, bygge et solid samfunn basert på en sirkulær økonomi og ha et levebrød imens vi gjør det. 

Hva må til for en regional kraftsamling? Hvilke kompetansehull har vi? Hvordan kan Agder fylle disse hullene og bli patronen i den sirkulære startpistolen som skyter Agder inn i den sirkulære fremtiden? Hvor skal vi hente pengene fra? Folkene? Hva trenger vi av kunnskap, erfaring og infrastruktur?

Sesjonen foregår på engelsk

Bjarne Sverkeli, Prosjektleder Forskningsmobilisering Agder

 • Ladeja Kosir
 • Cathrine Barth, 
 • Lars Petter Maltby
 • Torunn Ostad
 • Mira Svartnes Thorsen

 

15:30 – 16:15 – Workshop om hvor symposiets deltakere vil se dette videre. 

 

16:15 – 16:30 Avsluttende ord og takksigelser

 

17-19 – Pils og pølse med Sørf og Sørnorsk Jazzsenter (på Kraftwerk)

VR/XR-opplevelse – Kraftwerk

 

19:00 – 02:00 Symposion på Kick

 • Kunstnersamtale v/ Magnus Sparsaas
 • Konsert med Nakne Vekkelsen
 • Konsert med Witch Club Satan
 • DJ-set med Brita UT

 

Lett gresk / romersk bevertning ellers salg i baren.