VÅRE MÅL

Dirty Old Town, som arrangerer Ravnedalen Live har som mål å bli en ledende entreprenør innen kultur og bærekraftig utvikling. 

Formålet med Dirty Old Towns bærekraftig tilnærming er å skape lønnsomme løsninger på bransjens mange bærekraftsutfordringer ved å samle aktører og leverandører fra hele verdikjeden til dialog. 

Dirty Old Towns arrangementer i Kristiansand, deriblant Ravnedalen Live er gode eksempler på slike løsninger. Vi bruker kultur for å vise hvordan alle kan, ved å endre hverdagsrutiner- utgjøre en forskjell som kan bidra til å redde den vakre planeten vår.

Dette gjør vi for å skape en mer bærekraftig festival

Resized_20220727_140242

LevErandører

 

Det stilles strenge krav til hvilke varer som skal kjøpes inn, hva slags emballasje som kan brukes og vi oppfordrer til lavest mulig ressursbruk fra leverandørene våre. 

Vi er opptatt av lokal verdiskapning og gjennomfører et sirkulært matprosjekt i samarbeid med Hege Vevle og Helge Pettersen, Mykland Gård. 

AVFALL & ELEKTRIFISERING

Vi arbeider hardt for å redusere mengden søppel, samt gjenbruke og sortere alt av avfall. I fjor så klarte vi å reduserte søppelforbruket fra 1,3 tonn til 280 kilo. En håndfull plast var blant annet alt som var igjen etter 600 matporsjoner i fjor. 

Vi har ingen dieselaggregat og klarer oss med helelektrifisering (Tratec) gjennom hele festivalen. 

PROSJEKTER

I Ravnedalen Live har vi i samarbeid med andre aktører fått i gang ulike bærekraftige prosjekter. Blant annet et sirkulært dekorprosjekt på festival, i samarbeid med Veronica Rath, Mike Troxel og Irene Bakkevold, med fler. Dette går ut på å skape kunst og dekorasjoner av søppel og gjenbrukte materialer. 

I tillegg har vi flotte bestemødre backstage (Kari Elise Log og Liv Usken)  som sørger for at det blir null matsvinn backstage.

BÆREKRAFTSTILTAK VI GJENNOMFØRTE UNDER RAVNEDALEN LIVE 2022:

• Plastglass-avgift

• Crew med egne, gjenbrukbare vannflasker

• Strenge leverandørkrav

• Sirkulært matprosjekt med lokalproduserte råvarer, laget fra bunnen av 

• Oppfordringer om å drikke av boks og flaske

• Team som finsorterte avfallet

• Benyttet lån og leie av utstyr

• Koordinerte innkjøp

• Elektrifiserte 95% av egen drift

• Arrangerte ryddeaksjon i nabolaget (Grim, Ravnedalen, Baneheia)

• Forskningsprosjekt nasjonalt/internasjonalt om bærekraftige opplevelser

• Økte antall lønnede på festival

• Skrev bærekraftstrategi

• Var sertifisert som Miljøfyrtårn

• Nesten all infrastruktur var gjenbruk

• Dekor var nesten utelukkende basert på gjenbruk og er trygt plassert på lager, slik at det kan brukes igjen i år

• Gjorde grønne sponsoravtaler